Radiatorių uždengimo grotelės ir kiti medienos gaminiai

Nuimamos radiatorių uždengimo grotelės (ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigoms)

  • Ar Jūs žinojote, jog visi vaikų darželiuose esantys radiatoriai turi būti saugūs, prieinami valyti, o jų aštrios briaunos apsaugotos nuimamomis grotelėmis?
  • Be to, ar Jus žinojote, kad tam tikslui yra draudžiama naudoti medžio drožlių plokštes?
  • Visuomenės sveikatos centro specialistai vykdydami švietimo įstaigų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę dažnai fiksuoja higienos normos* 57 punkto pažeidimus vaikų darželiuose: juose aptinkami radiatoriai be nuimamų grotelių, arba grotelės pritvirtintos be galimybės jas nuimti, arba neleistinai  pagaminti iš medžio drožlių ar kitų panašių kenksmingų vaikams medžiagų.
  • To pasekoje įstaigų vadovai būna traukiami administracinėn atsakomybėn bei įpareigojami užfiksuotus pažeidimus pašalinti.

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Vienintelis šios problemos sprendimas yra NUIMAMOS MEDINĖS RADIATORIŲ UŽDENGIMO GROTELĖS. Jų konstrukcija – unikali, nes leidžia skleistis šilumai ir apsaugo pačius radiatorius bei vaikus

Mes siūlome įšspręsti šią problemą bei įgyvendinti teisės aktus laiku.
Įsigykite mūsų pagamintas saugias, nuimamas, medines radiatorių uždengimo groteles.

Taip pat galime gaminame ąžuolines tvoreles laukui ir kitus gaminius švietimo ir ugdymo įstaigoms (lauko bibliotekėles ir kt.).

Montavimo darbai ir transportavimo išlaidos skaičiuojamos papildomai.

Tiksli kaina sutariama po matavimų. Konkrečiomis sąlygomis, pasikeitus konstrukciniams sprendimams ar komplektacijai, kaina ir atlikimo terminai tikslinami.

Dėl pasiūlymų, matavimų skambinkite mob. 8 698 87 147 arba rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt

Langų atidarymo ribotuvai vaikų darželiams, mokykloms

Vaikų ugdymo patalpose langai turi turėti langų atidarymo ribotuvus, tai numato 42 punktas Higienos normos HN 75:2010*

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Nuotraukose parodytų ribotuvų kaina tikslinama kiekvieną kartą. Montavimo darbai nuo 5,00 Eur / 1 ribotuvas.

Visos nurodytos kainos yra informacinio pobūdžio. Galutinė kaina ir atlikimo terminai tikslinami.

Kiti medienos gaminiai ir darbai