Atsakomybė

Įstatymų numatyta atsakomybė (2017 03 10)

Griežčiausia atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus numatyta LR Baudžiamajame kodekse:

176 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas

1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki 8 metų.

2. Šiame straipsnyje numatyta veika yra nusikalstama ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.

 

Už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus asmenys dažniausiai traukiami administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą:

95 straipsnis. Nelegalus darbas
1. Nelegalus darbas
užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1000 iki 5000 eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 5000 iki 6000 tūkstančių eurų.

96 straipsnis.        Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas atliekant pavojingus darbus
užtraukia baudą darbuotojui nuo 30 iki 90 eurų.
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo
užtraukia baudą darbuotojui nuo 90 iki 290 eurų.
3. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 80 iki 880 eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių,
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 500 iki 2000 eurų.

97 straipsnis.        Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas
1. Pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe ar profesines ligas arba nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ištyrimo tvarkos pažeidimas
užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams nuo 90 iki 590 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 20 iki 30 eurų.
2. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas
užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams nuo 300 iki 1450 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 140 iki 740 eurų.

98 straipsnis.        Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo
1. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo
užtraukia baudą darbuotojui nuo 30 iki 90 eurų.
2. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo
užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 140 iki 440 eurų.
3. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo
užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 550 iki 1500 eurų.

Už priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus dažniausiai asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą:

525 straipsnis. Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas
1. Priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas arba jų nevykdymas, išskyrus šio kodekso 279, 288, 397, 404, 409, 413 straipsniuose ir šio straipsnio 2 dalyje numatytus administracinius nusižengimus,
užtraukia baudą asmenims nuo 10 iki 70 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 30 iki 600 eurų.
2. Priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, dėl kurio gali kilti gaisras, sprogimas,
užtraukia baudą asmenims nuo 20 iki 70 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 580 eurų.

 

Už civilinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą:

526 straipsnis.      Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 14 iki 30 eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 30 iki 60 eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 40 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 90 eurų.