Naujienos

Nuo 2017 09 01 įsigaliojo nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo.

Nuo 2017 11 01 įsigalioja nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių.

Daugiau informacijos mob. 8 698 87 147 arba siųskite paklausimus į info@ziniumedis.lt

GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLAI

Prekiaujame visais gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos ženklais.

1.1. Evakuacinis išėjimas į kairę, 130x130, fotolium., , kaina 2,50 Eur / 1 vnt.

1.2. Evakuacinis išėjimas į dešinę, 130x130, fotolium., , kaina 2,50 Eur / 1 vnt.

1.3. Krypties rodyklė (pasukimas kas 90 laipsnių), 130x130, fotolium., , kaina 2,50 Eur / 1 vnt.

1.4. Krypties  45 laipsnių rodyklė (pasukimas kas 90 laipsnių), 130x130, fotolium., , kaina 2,50 Eur / 1 vnt.

1.5. Evakuacinis išėjimas į kairę, 130x230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.6. Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į kairę, 130x230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.7. Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę, 130x230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.8. Evakuacinis išėjimas į dešinę, 130x230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.9. Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į dešinę, 130x230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.10. Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę, 130x230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.11. Evakuacinis išėjimas tiesiai, 130x230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.12. Evakuacinis išėjimas tiesiai, 130x230, fotolium., , kaina 4,50 Eur / 1 vnt.

1.13. Susirinkimo vieta, 200X200, fotolium., , kaina 5,00 Eur / 1 vnt.

2.1. Gesintuvas, papr. lipd., , kaina 1,50 Eur / 1 vnt.

2.2. Gaisrinės žarnos ritinys, , kaina 1,50 Eur / 1 vnt.

2.3. Gaisro aliarmo skelbimo vieta, , kaina 1,50 Eur / 1 vnt.

3.1. Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų, , kaina 2,00 Eur / 1 vnt.

3.2. Rūkymo vieta, , kaina 2,00 Eur / 1 vnt.

3.3. Vandens šaltinis, , kaina 2,00 Eur / 1 vnt.

Norėdami nusipirkti Jums reikalingą ženklą (us) - rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt arba skambinkite tel. (8 5) 270 88 09 arba mob. 8 698 87 147, nurodydami ženklų pavadinimą, išmatavimus, eilės numerį, kiekį.

Jeigu vieno ar kito ženklo neturime, jie gaminami, tuomet pilnai paruoštas užsakymas išsiunčiamas per 4-5 dienas.

Vilniaus, Elektrėnų, Zarasų m. klientams prekes pristatome nemokamai iš anksto suderintu laiku.

Kitų miestų klientams prekes siunčiame paštu. Užsakymų nuo 100 EUR siuntimo išlaidas apmokame mes.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintų "Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių" (Žin., 2010, Nr. 99-5167) 61 punktas nustato, kad gaisrinės saugos ženklai turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404 buvo patvirtinti "Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai" (Žin., 2005, Nr. 152-5630) kurie ir numato visus reikalavimus gaisrinės saugos ženklams. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2013 05 01 įsigaliojo "Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų" (Žin., 2013, Nr. 42-2099) pakeitimas, kuris nustato, kad evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti fotoliuminescenciniai arba šviesiniai. Fotoliuminescencinių ženklų skaistis, praėjus 10 minučių nuo ne trumpesnio kaip 15 minučių 50 lx šviesos srauto stiprumo poveikio, turi būti ne mažesnis nei 180 mcd/m2.

(evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai – ženklai, nurodantys saugios žmonių evakuacijos gaisro arba jo kilimo pavojaus atveju kryptį)

Norint nustatyti kiek ir kokių ženklų Jums reikia - būtina vadovautis šiuo teisės aktu bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintų "Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių" (Žin., 2010, Nr. 99-5167) reikalavimais.

Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 patvirtintų "Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių" (Žin., 2011, Nr. 17-815) 23 ir 24 punktai nustato reikalavimus evakuaciniam apšvietimui.

(Evakuacinis apšvietimas – avarinio apšvietimo dalis, nurodanti evakavimo (-si) kelius ir užtikrinanti galimybę žmonėms (personalui) saugiai pasišalinti iš patalpų ir statinių evakavimo (-si) keliais, kai išsijungia darbinis apšvietimas)

Evakuacinis apšvietimas, užtikrinantis pakankamą saugiam žmonių judėjimui perėjų ir evakavimo (si) kelių apšvietimą, išsijungus pagrindiniam apšvietimui, turi būti naudojamas:

1) negyvenamosiose patalpose, jeigu vienu metu jose būna 50 ir daugiau žmonių;

2) didesniuose nei 2000 m2 ploto visuomeninės paskirties pastatuose;

3) didesniuose nei 1000 m2 ploto garažuose;

4) didesniuose nei 50 m2 ploto prekybos paskirties patalpose;

5) visose gamybos paskirties patalpose, kuriose nuolatos dirba žmonės, o užgesus darbiniam apšvietimui dirbantys technologiniai įrenginiai kelia traumų pavojų;

6) visose gamybos paskirties patalpose be natūralaus patalpų apšvietimo;

7) evakavimo (si) keliuose, vedančiuose iš visų anksčiau minėtų patalpų ir pastatų, taip pat gydymo paskirties ir kitų pastatų evakavimo (si) keliuose, kur daugiausia būna ribotų judėjimo galimybių žmonės.

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti įrengiami:

1) prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakavimo (si) kelius avarijų atvejais;

2) prie evakavimo (si) keliuose esančių laiptų, kad kiekvienas laiptų maršas būtų tiesiogiai apšviestas;

3) kiekvienoje evakavimo (si) kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje;

4) kiekvienoje evakavimo (si) kelių posūkio vietoje;

5) kiekvienoje evakavimo (si) kelių šakojimosi vietoje;

6) visose išėjimo iš evakavimo (si) kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų);

7) prie pirmosios pagalbos suteikimo postų ir prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemų ir stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų valdymo įrangos įrengimo vietų.

Kad įgyvendinti visus priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimus juridinio asmens vadovas turi skirti pakankamai dėmesio šiai sričiai, turėti nemažai priešgaisrinės saugos žinių bei skirti daug brangaus laiko.

Norėdami padėti Jums - kviečiame pasinaudoti mūsų pagalba. Su mūsų specialistų pagalba įsįgysite reikalingus ženklus bei tinkamai įgyvendinsite visus priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimus.

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.