Naujienos

Nuo 2017 09 01 įsigaliojo nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo.

Nuo 2017 11 01 įsigalioja nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių.

Daugiau informacijos mob. 8 698 87 147 arba siųskite paklausimus į info@ziniumedis.lt

ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ IR ATSAKINGŲ ASMENŲ, KURIEMS PAVESTA KONTROLIUOTI OBJEKTO PRIEŠGAISRINĘ BŪKLĘ IR IMTIS PRIEMONIŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS VYKDYTI, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS KURSAS

Lietuvos Respublikos (toliau LR) Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 punktas (Žin., 2002, Nr. 123-5518; Žin., 2008, Nr.71-2704; Žin., 2010, Nr.1-30; Žin., 2010, Nr.118-5992; Žin., 2010, Nr.137-6996) skelbia, kad LR veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo užtikrinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą objekte ir nustatyti priešgaisrinį režimą jame.

To paties įstatymo 11 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonėse, įstaigose ir organizacijose už objekto priešgaisrinę būklę yra atsakingi jų vadovai. Atlikdamas šią pareigą, vadovas privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos nuo gaisro priemonių. Įmonės, įstaigos ir organizacijos vadovas gali savo vadovaujamos įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojui pavesti kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.

Siekiant tinkamo aukščiau paminėtų pareigų įgyvendinimo LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 5 dalis numato juridinio asmens vadovui pareigą - baigti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą: „Priešgaisrinės saugos mokymo programą turi išklausyti įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.“

Pastebėtina, kad to paties įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje yra pasakyta, kad priemonės priešgaisrinei saugai užtikrinti visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose finansuojamos iš jų arba joms skirtų lėšų. LR Vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193 buvo patvirtinti kriterijai įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą (Žin. 2003, Nr. 54-2403).

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2013, Nr. 85-4297) 11 punktas nustato, jog įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus (Žin., 2003, Nr. 54-2403), vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausyti priešgaisrinės saugos mokymo programą (Žin., 2003, Nr. 68-3114) ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.

Vadovaujantis šiais kriterijais priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą turi baigti šių juridinių asmenų vadovai:

1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos (toliau – objektai), kuriose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto A, B kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.

2. Objektai, kuriuose yra daugiau kaip 300 m2 bendro ploto C kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.

3. Objektai, kuriuose naudojamų ar laikomų pavojingų medžiagų kiekis pagal Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinius kiekius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 221 (Žin., 1999, Nr. 68-2186), viršija pirmąjį (I) ribinių kiekių lygį.

4. Prekybos objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto prekybos salių.

5. Gydymo įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 stacionarių gydymo vietų.

6. Viešbučiai, moteliai, socialinės rūpybos įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 vietų.

7. Kultūros objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto salių, saugyklų.

8. Kiti objektai, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 50 žmonių.

Nuo 2017 08 17 įsigaliojo nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintos Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos.

Skambinkite mob. 8 698 87 147, arba tel. (8 5) 270 88 09, arba rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt ir mes mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus.

Viską padarome operatyviai ir pačiomis geriausiomis sąlygomis!

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-08

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.