Naujienos

Nuo 2017 07 01 įsigaliojo naujasis LR Darbo kodeksas bei kiti norminiai teisės aktai, kurie įvedė nemažai naujovių darbdaviams. Plačiau skaitykite skyriuje Aktualijos.

Terminologija

Kiti šaltiniai:

A priόri  - Iš anksto; nepatikrinus faktų; nepriklausomai nuo patirties (spręsti, daryti išvadą)

Ad hoc - Konkrečiai situacijai; tik šiuo atveju; tik šį kartą

De facto - Faktiškai; iš tikrųjų

De iure  - Teisiškai; pagal teisę

Ex offício - Pagal pareigas

Inter alia - Be kita ko

Lex specialis - Specialusis įstatymas

Mutátis mutándis - Su būtinais (atitinkamais) pakeitimais

Res iudicáta  - Teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį

Restitútio in íntegrum - Visiškas teisių atkūrimas

Ultra vires  - Viršijant įgaliojimus

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.