Naujienos

Nuo 2017 07 01 įsigaliojo naujasis LR Darbo kodeksas bei kiti norminiai teisės aktai, kurie įvedė nemažai naujovių darbdaviams. Plačiau skaitykite skyriuje Aktualijos.

Profesinės rizikos vertinimo organizavimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 patvirtintų "Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų" 6 punktas skelbia, jog įmonėje rizikos vertinimą organizuoja darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai. Šių nuostatų  15.2. punkto antroje pastraipoje numatyta išimtis dėl parengiamųjų darbų etapo, - esami ir galimi rizikos veiksniai, kurių keliamas pavojus yra aiškiai labai mažas ir mažai tikėtinas, gali būti nevertinami.

Rizikos vertinimui atlikti įmonėje tvarkomuoju dokumentu paskiriamas kompetentingas asmuo (asmenys).

Jei kompetentingam asmeniui (asmenims) trūksta žinių ar įgūdžių, darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai organizuoja šio asmens (asmenų) mokymą rizikos vertinimo klausimais.

Jei įmonėje nėra ar trūksta kompetentingų asmenų, su paslaugas teikiančiu išorės kompetentingu asmeniu (asmenimis) sudaroma sutartis dėl rizikos vertinimo atlikimo.

Norėdami padėti Jums įgyvendinti šiuos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus - siūlome kreiptis į mus dėl Jūsų įmonės, įstaigos, organizacijos profesinės rizikos vertinimo organizavimo. Mes patarsime kaip geriau viską sureguliuoti. Kaina už 1 darbo vietą, įskaitant ir psicosocialinių rizikos veiksnių tyrimą - nuo 110,00 Eur.

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.