Naujienos

Nuo 2017 07 01 įsigaliojo naujasis LR Darbo kodeksas bei kiti norminiai teisės aktai, kurie įvedė nemažai naujovių darbdaviams. Plačiau skaitykite skyriuje Aktualijos.

Privalomų mokymų pagal SAM 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) organizavimas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtino Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą mokymo programą.

Šiose mokymo programose nurodyti profesijų, darbų ar veiklos sričių darbuotojai privalo mokėti suteikti pirmąją pagalbą, įgyti žinių sveikatos klausimais, įgyti žinių higienos klausimais, o tam tikri asmenys (tai yra iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų) privalo išklausyti mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą.

Žinotina, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą Nr. 590, kuriuo patvirtino "Profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašą".

Norėdami padėti Jums įgyvendinti šiuos reikalavimus - siūlome kreiptis į mus dėl aukščiau minėtų privalomų mokymų organizavimo:

Kainos grupėms:

Kainos pavieniams asmenims nuo 10,00 Eur / 1 klausytojui.

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.