Naujienos

Nuo 2017 09 01 įsigaliojo nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo.

Nuo 2017 11 01 įsigalioja nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių.

Daugiau informacijos mob. 8 698 87 147 arba siųskite paklausimus į info@ziniumedis.lt

Objekte esančių gaisro gesinimo priemonių techninė priežiūra

LR Priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 11 straipsnio 3 dalies 1, 7, 8 punktai nustato, kad Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo:

1) užtikrinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą objekte ir nustatyti priešgaisrinį režimą jame;

2) aprūpinti objektą reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis;

3) užtikrinti, kad objekte įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360 patvirtintų "Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių" (Žin., 2010, Nr. 152-7772) 9 punktas nustato, jog gesintuvo techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus

Gesintuvo techninę priežiūrą sudaro gesintuvų priežiūros norminiuose aktuose ir gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose nustatytų techninių paslaugų, teisinių ir organizacinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad naudojamas gesintuvas būtų veiksminga gesinimo priemonė, visuma.

Pagal gesinimo medžiagos tipą gesintuvai skirstomi į šias kategorijas: I kategorija – vandens gesintuvai (pripildyti vandens, vandens su priedais arba vandens ir putų koncentrato mišinio); II kategorija – miltelių gesintuvai (pripildyti gesinimo miltelių); III kategorija – anglies dioksido gesintuvai (pripildyti anglies dioksido).

Pagal pristatymą į gaisro vietą gesintuvai skirstomi į nešiojamuosius (bendroji masė ne didesnė kaip 20 kg) ir vežiojamuosius (bendroji masė didesnė kaip 20 kg).

Gesintuvo patikros kaina - 6,00 Eur / 1 vnt.

Gaisrinės žarnos perkantavimas - 10,90 Eur / 1 vnt.

Gaisrinio čiapo patikra slėgmačiu - 7,02 Eur / 1 vnt.

Esant didesniems užsakymams kaina derinama atskirai.

Vandentiekio tinklas turi būti techniškai sutvarkytas. Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970; Žin., 2013, Nr. 85-4297) 422 punktas).

Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninę būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus įforminti raštu (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970; Žin., 2013, Nr. 85-4297) 431 punktas).

Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970; Žin., 2013, Nr. 85-4297) 408 punktas).

Perduokite šiuos darbus mums, tiesiog skambinkite mob. 8 698 87 147, arba tel. (8 5) 270 88 09, arba rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt ir mes mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus.

Viską padarome operatyviai ir pačiomis geriausiomis sąlygomis!

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-08

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.