Naujienos

Nuo 2017 07 01 įsigaliojo naujasis LR Darbo kodeksas bei kiti norminiai teisės aktai, kurie įvedė nemažai naujovių darbdaviams. Plačiau skaitykite skyriuje Aktualijos.

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi:

Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiria vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą (toliau šiame straipsnyje – darbdavio paskirti asmenys). Jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį su Lietuvos Respublikos ar bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau šiame straipsnyje – valstybė narė) piliečiu, kitu fiziniu asmeniu, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, (toliau šiame straipsnyje – fizinis asmuo) ir (ar) Lietuvos Respublikoje įsteigtu juridiniu asmeniu ar kitoje valstybėje narėje įsteigtu juridiniu asmeniu ar kita organizacija, ar jų filialais (toliau šiame straipsnyje – juridinis asmuo) dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo. Visais atvejais darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

Kad tinkamai įgyvendinti visus Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus, susijusius su įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymu, juridinio asmens vadovas turi skirti pakankamai investicijų šiai sričiai. Turėti savo įmonėje gerą darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą kainuoja nemažai, nes jam reikia mokėti konkurencingą atlyginimą ir visus kitus privalomus mokesčius.

Norėdami padėti Jums - kviečiame pasinaudoti mūsų paslauga - įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies vykdymas ir su mūsų kvalifikuotų specialistų pagalba galėsite susikoncentruoti ties savo pagrindine veikla ir sutaupyti savo įmonės lėšas. Kainos sutartinės, nuo 150,00 Eur / 1 mėn.

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.