Naujienos

Nuo 2017 09 01 įsigaliojo nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo.

Nuo 2017 11 01 įsigalioja nauja redakcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių.

Daugiau informacijos mob. 8 698 87 147 arba siųskite paklausimus į info@ziniumedis.lt

Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintų "Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių" (Žin., 2005, Nr. 26-852) 5 punktas nustato, kad kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos vadovaujantis šių taisyklių 1 priedu.

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

1 priedas

 GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

Gaisrinės saugos instrukciją tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas. Joje turi būti nurodyta:

1. Teritorijos, statinių ir evakuacijos kelių priežiūros reikalavimai.

2. Atskirų gamybos procesų gaisrinės saugos reikalavimai, kurių pažeidimai gali sukelti gaisrą.

3. Sprogių ir gaisringų medžiagų laikymo ir transportavimo sąlygos.

4. Rūkymo vietų ir vietų, skirtų suvirinimo ir kitiems darbams, kai naudojama atvira ugnis, įrengimo reikalavimai.

5. Degių medžiagų surinkimo ir šalinimo iš patalpų, specialiųjų drabužių naudojimo reikalavimai.

6. Kontrolinių matavimo prietaisų (termometrų, manometrų ir t. t.) pavojingos ribos, kurias peržengus gali kilti gaisras ar sprogimas.

7. Elektros šildymo prietaisų ir šildymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai.

8. Patalpų uždarymo pasibaigus darbui tvarka.

9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai kilus gaisrui: priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimas, žmonių ir turto evakavimas, technologinio proceso (įrenginių) avarinio stabdymo veiksmų eiliškumas, elektros prietaisų ir vėdinimo sistemos išjungimas, gaisrinės įrangos naudojimas gaisrui gesinti.

Gaisrinės saugos instrukcijos tekstas turi būti aiškus, reikalavimai – trumpi ir konkretūs. Įsigaliojus naujiems ar pasikeitus galiojantiems gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, keičiant technologinius procesus, pradedant naudoti naujas gaisrinės saugos priemones, medžiagas, žaliavas ir pan., instrukcija privalo būti peržiūrėta, esant reikalui – pataisyta ir iš naujo patvirtinta.

Vadovaujantis aukščiau nurodytais "Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių" (Žin., 2010, Nr. 99-5167) reikalavimais gaisrinės saugos instrukcijai, visos įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios iki 2010 09 01 turėjo seno pavyzdžio Priešgaisrinės saugos instrukcijas, turėjo jas iš naujo peržiūrėti, pataisyti ir patvirtinti.

___________________

Tų pačių "Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių" 173 punktas nustato, įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuri atlieka ugnies darbus, turi būti jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką.

Tai reiškia, kad jeigu Jūsų įmonėje vykdomi ugnies darbai, tai yra: gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.), Jums privalų papildomai parengti Ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukciją.

___________________

Žinotina, jog kai kurie juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, įstaigos, organizacijos pagal kompetenciją, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir nesumažindamos reikalavimų, numatytų "Bendrosiose gaisrinės saugos taisyklėse" bei kituose gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, gali parengti ir, suderinusios su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas), patvirtinti įmonių, įstaigų, organizacijų gaisrinės saugos taisykles.

Perduokite šiuos darbus mums, tiesiog skambinkite mob. 8 698 87 147, arba tel. (8 5) 270 88 09, arba rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt ir mes mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus.

Viską padarome operatyviai ir pačiomis geriausiomis sąlygomis!

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-08

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.