Naujienos

Civilinės saugos mokymo centre išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytą civilinės saugos mokymo programos kursą privalo LR Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 patvirtinto "Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo" 1 priede nustatytų kategorijų asmenys.

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos 2016 metų kursų grafikas

Apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą privalo LR Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 patvirtinto "Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo" 2 priede nustatytų kategorijų asmenys.

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016 metų civilinės saugos mokymo kursų grafikas

2016 METŲ VAPGV CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANAS

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose kompleksinių (planinių) patikrinimų 2016 metais planas

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai privalo vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, t.y. numatant ir įgyvendinant priemones, mažinančias avarinių situacijų, įvykių ar ekstremaliųjų įvykių kilimo tikimybę ir (ar) švelninančias jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai, taip pat:

1. informuojant darbuotojus apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atvejais;

2. aprūpinant darbuotojus asmeninės apsaugos priemonėmis;

3. organizuojant civilinės saugos pratybas ir darbuotojų mokymą.

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones numato rengdami ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus.

Kad teisingai parengti ESPPP (ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą), juridinio asmens vadovas turi skirti daug dėmesio šiai sričiai, turėti nemažai civilinės saugos žinių, skirti daug brangaus laiko arba turėti etatinį civilinės saugos specialistą, kuris užtikrintų gerą civilinės saugos būklę.

Perduokite šiuos darbus mums, tiesiog skambinkite mob. 8 698 87 147, arba tel. (8 5) 270 88 09, arba rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt ir mes mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus.

Biudžetinėms įstaigoms taikome papildomas nuolaidas. Esant poreikiui parengsime Jūsų ESPPP skubos tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-01

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.