Naujienos

Civilinės saugos mokymo centre išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytą civilinės saugos mokymo programos kursą privalo LR Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 patvirtinto "Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo" 1 priede nustatytų kategorijų asmenys.

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos 2016 metų kursų grafikas

Apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą privalo LR Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 patvirtinto "Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo" 2 priede nustatytų kategorijų asmenys.

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016 metų civilinės saugos mokymo kursų grafikas

2016 METŲ VAPGV CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANAS

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose kompleksinių (planinių) patikrinimų 2016 metais planas

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMAS

LR Civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas nustato, kad ūkio subjektokitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos pratybas ir mokymą.

To paties įstatymo 13 str. 4 d. 5 p. numatyta, jog ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos pagal savo kompetenciją atsako už civilinės saugos organizavimą, pasirengimą ir reagavimą ekstremaliosios situacijos metu ir Vyriausybės nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia civilinės saugos pratybas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 priėmė "Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašą", kuriuo remiantis visi juridiniai asmenys turintys arba privalantys turėti ir suderinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus - turi organizuoti ir darbuotojų (valstybės tarnautojų) civilinės saugos pratybas: 1) funkcinės pratybos – ne rečiau kaip kas dveji metai; 2) stalo pratybos – ne rečiau kaip vieną kartą per metus, išskyrus tuos metus, kai rengiamos funkcinės pratybos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2011 m. liepos 18 d. priėmė įsakymą Nr. 1-225 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, kuriame buvo nustatyta bendra pratybų organizavimo ir vertinimo tvarka.

Perduokite šiuos darbus mums, tiesiog skambinkite mob. 8 698 87 147, arba tel. (8 5) 270 88 09, arba rašykite el. paštu: info@ziniumedis.lt ir mes mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus.

Tik pas mus pačios geriausios sąlygos!

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-01

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt.