Naujienos

Nuo 2017 01 01 įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeitė prieš tai daug metų galiojusį Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

CIVILINĖ SAUGA

Civilinė sauga tai – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

Civilinės saugos būklė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų vykdomos veiklos įgyvendinant teisės aktų jiems pavestas funkcijas civilinės saugos srityje atitiktis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Neturint civilinės saugos specialisto etato, arba pakankamų žinių civilinės saugos srityje, arba tiesiog dėl laiko stokos, gana sunku tinkamai užtikrinti civilinės saugos būklę. Tam turėtų būti skiriamas nuolatinis specialisto dėmesys. Deja, ne visiems tai pavyksta įgyvendinti dėl įvairių priežasčių ir to pasekoje civilinės saugos kontrolę atliekantys subjektai nuolat fiksuoja pažeidimus ir traukia atsakingus asmenis administracinėn atsakomybėn.

TEIKIAMOS PASLAUGOS CIVILINĖS SAUGOS SRITYJE:

Civilinės saugos būklės patikrinimus nustatyta tvarka atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir savivaldybių administracijų (toliau – patikrinimus atliekantys subjektai) valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

civilinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą:

526 straipsnis.      Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 14 iki 30 eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 30 iki 60 eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 40 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 90 eurų.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-10

AKCIJA!!!

Miltelių gesintuvas, 6 kg, skirtas gesinti A, B, C tipo gaisrus ir veikiančius elektros prietaisus iki 1000 V, puikiai tinkantis tiek namams, tiek ir verslo subjektams, su GALIOJANČIA PATIKRA METAMS - TIK 25,00 Eur / 1 vnt. (nurodyta kaina ir bus mokėtina suma, nes UAB "Žinių medis" nėra PVM mokėtoja).